Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne prowadzone indywidualnie dla naszych uczestników  po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy ich potrzeb.