Warunki Przyjęcia

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą uczęszczać osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Racibórz i powiatu raciborskiego. Do Domu mogą być przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby ze stopniem lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ODBYWA
w następujących krokach:

1. Zainteresowana osoba po zapoznaniu się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy może pobrać potrzebne do wypełnienia dokumenty w:

ŚDS Racibórz ul. Grzonki 1, każdym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy
ul. Klasztornej 6 lub na tej stronie internetowej

2. Następnie wypełnione dokumenty składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego na miejsce zamieszkania.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POWINNY MIEĆ ZE SOBĄ:

• wypełniony wniosek
wypełnione zaświadczenie przez lekarza internistę/rodzinnego

wypełnione zaświadczenie przez lekarza  psychiatrę lub neurologa 

Wniosek do ŚDS – opiekun prawny

Wniosek osobowy do ŚDS

Zaświadczenie lekarskie – psychiatra lub neurolog

Zaświadczenie lekarskie – lekarz rodzinny