EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest formą biofeedback, wykorzystującą do monitorowania i trenowania czynność bioelektryczną generowaną przez mózg.

Podstawą treningu jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych.

Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz do poprawy jakościowej pracy mózgu, sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. 

Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu, chorób oraz urazów mózgu.

Biofeedback jako kompleks terapeutyczno- psychofizjologicznych działań korzystnie wpływa na: 

  • funkcje poznawcze
  • zachowanie
  • emocje
  • reakcje fizjologiczne