Trening dbałości o wygląd

Dbanie o wygląd własny to jeden z elementów codziennego życia dlatego celem zajęć jest:

  • stopniowe i systematyczne kształtowanie pozytywnej postawy wobec siebie i swojego wyglądu;
  • nauka wraz z instruktażem utrzymywania prawidłowej higieny ciała;
  • doskonalenie umiejętności samoobsługi w ramach poprawiania swojego wizerunku