Projekty


  1. Opis zadania: zadanie będzie polegało na zakupie pralko- suszarki do
    Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” w
    Raciborzu. Celem będzie umożliwienie podopiecznym Stowarzyszenia „DOM”
    wyprania i wysuszenia swoich ubrań, dzięki czemu będą czyści i zadbani oraz
    praktycznej nauki obsługi urządzenia. […]