O nas

Od stycznia 2014 roku Stowarzyszenie „Dom” prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu.

Stanowimy jednostkę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z obrębu powiatu raciborskiego.

Jesteśmy ośrodkiem o charakterze terapeutycznym i samopomocowym. Dysponujemy 35 miejscami dziennego pobytu. Zapewniamy uczestnikom dostęp do świadczeń 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

Rozwijamy zainteresowania i indywidualne uzdolnienia poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Aktywizujemy i zwiększamy zaradność życiową, rozwijamy umiejętności niezbędne do codziennego życia.

Pomagamy kształtować poczucie własnej wartości, godności oraz wiary w siebie.
Integrujemy ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Realizujemy program pomocy rodzinom uczestników w sprawowaniu stałej opieki, załatwianiu spraw urzędowych. Prowadzimy poradnictwo socjalne.

Przeciwdziałamy dyskryminacji, stygmatyzacji i nierównemu traktowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.