Poradnictwo socjalne

PORADNICTWO SOCJALNE jest prowadzone w naszym ośrodku przez wykwalifikowanego pracownika socjalnego, który pomaga uczestnikom w kontaktach z państwowymi instytucjami pomocowymi, w załatwianiu spraw urzędowych oraz wypełnianiu i przygotowaniu potrzebnych dokumentów. Informuje on również o przysługujących prawach i uprawnieniach związanych z korzystaniem przez uczestników z różnego rodzaju świadczeń również ze świadczeń pieniężnych, o które mogą się ubiegać w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego.