Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna- uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu tworzą społeczność terapeutyczną. Spotkania całej społeczności odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są głównie przez psychologa, ale również przez wszystkich terapeutów Domu przeszkolonych w tym zakresie.Społeczność ta jest okazją do omówienia wszystkich bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Domu, do poruszania ważnych tematów oraz dzielenia się trudnościami i radościami dnia codziennego. Społeczność terapeutyczna pomaga uczestnikom rozwijać zdolności prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, a także wzmacnia ich wzajemne relacje i więzi.