Warunki Przyjęcia

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do Środowiskowego Domu Samopomocy mogą uczęszczać osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Racibórz i powiatu raciborskiego. Do Domu mogą być przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby ze stopniem lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ODBYWA
w następujących krokach:

 1. Zainteresowana osoba po zapoznaniu się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy może pobrać potrzebne do wypełnienia dokumenty w:
  1. ŚDS Racibórz ul. Grzonki 1
  2. Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy
   ul. Klasztornej 6
  4. Poniżej na naszej stronie internetowej
 2. Następnie wypełnione dokumenty składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego na miejsce zamieszkania.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POWINNY MIEĆ ZE SOBĄ:

 • wypełniony wniosek
 • wypełnione zaświadczenie przez lekarza internistę/rodzinnego
 • wypełnione zaświadczenie przez lekarza  psychiatrę lub neurologa

 1. Wniosek
 2. Zaświadczenie lekarskie – psychiatra lub neurolog
 3. Zaświadczenie lekarskie – lekarz rodzinny