Zakup pralko- suszarki dla podopiecznych

Nazwa zadania publicznego: „Zakup pralko- suszarki dla podopiecznych
Stowarzyszenia „DOM”

Wartość finansowania: 5500 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 5589 zł

Opis zadania: zadanie będzie polegało na zakupie pralko- suszarki do
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” w
Raciborzu. Celem będzie umożliwienie podopiecznym Stowarzyszenia „DOM”
wyprania i wysuszenia swoich ubrań, dzięki czemu będą czyści i zadbani oraz
praktycznej nauki obsługi urządzenia. Zadanie będzie realizowane w
pomieszczeniach Stowarzyszenia „DOM”oraz obejmie 40 osób z
niepełnosprawnością intelektualną.

Data podpisania umowy: 11.06.2024 rok
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO5