Poradnictwo psychologiczne

W zakres poradnictwa psychologicznego wchodzą zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe.

Zakres zajęć zawsze jest oparty na indywidualnych potrzebach każdego z naszych uczestników.

Proponujemy między innymi:

 • Zajęcia psychoterapeutyczne;
 • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze;
 • Trening autoprezentacji;
 • Kształtowanie asertywności w różnych sytuacjach społecznych;
 • Ćwiczenia budowania pewności siebie i rozwijania poczucia własnej wartości;
 • Motywowanie do podejmowania rehabilitacji społecznej;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów ;
 • Treningi relaksacyjne (indywidualne i grupowe), w tym redukowanie napięcia emocjonalnego;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych;
 • Oraz inne, wynikające z indywidualnej diagnozy i zapotrzebowania;

Poradnictwo psychologiczne w naszym Domu skupione jest na budowaniu poczucia bezpieczeństwa każdego z naszych uczestników, co pozytywnie wpływa na osiągane przez nich efekty. W razie konieczności wsparcie psychologa obejmuje także rodziców/opiekunów w formie indywidualnych spotkań lub rozmów telefonicznych w zależności od zgłaszanych potrzeb.