Ś.D.S to …

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej swoich podopiecznych.

Środowiskowy Dom proponuje następujące usługi dla swoich podopiecznych:

  • opieka wykwalifikowanego personelu 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00  ;
  • różne atrakcyjne formy terapii zajęciowej ;
  • poradnictwo psychologiczne i socjalne ;
  • wszechstronna rehabilitacja ruchowa ;
  • treningi umiejętności potrzebne do codziennego życia ;
  • ciepły posiłek w ciągu dnia