Relacja z konferencji

Konferencja pt. ” Niepełnosprawni- Pełnoprawni?” zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie odbyła się 4 października na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Pojawili się na niej przedstawiciele władz miasta i powiatu, delegaci Ośrodków Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z całego powiatu raciborskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi,członkowie Stowarzyszenia Spectrum z Raciborza, wykładowcy oraz studenci Instytutu Studiów Edukacyjnych oraz Koło Naukowe Pedagogów raciborskiej PWSZ, pracownicy socjalni, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Raciborza wraz z opiekunami oraz uczestnicy i opiekunowie Środowiskowego Domu Samopomocy z Raciborza oraz inni zainteresowani tematyką konferencji.

Wśród zainteresowanych konferencją było wiele osób niepełnosprawnych.
Prelegentami konferencji byli: Danuta Szostakowska, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku; Wiesław Sokoluk, seksuolog i terapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; Lidia Selerzyńska, przedstawicielka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej; oraz ks. Piotr Adamów, proboszcz parafii św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu Azotach. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali następujących prelekcji: „Algorytm postępowania we wsparciu środowiskowym osób z zaburzeniami psychicznymi” Danuta Szostakowska; „Niechciana seksualność czy niechciana pedagogika?” Wiesław Sokoluk ; „Instytucja wobec niepełnosprawności” Lidia Selerzyńska,oraz „Rola służby w ochronie godności osób niepełnosprawnych” ks. Piotr Adamow.
Mamy nadzieję że konferencja stanie się cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu naszego Stowarzyszenia gdyż cieszyła się niebywałym zainteresowaniem i spotkała się z ciepłym odbiorem.

link do artykułu na Nasz Racibórz