Dzień sportu

Na początku czerwca w naszym Domu odbył się Dzień Sportu. Zajęcia o charakterze
rehabilitacji ruchowej zostały przeprowadzone w jednej grupie. Pan rehabilitant określił
następujące cele ćwiczeń: działanie motywujące w zakresie zwiększania aktywności fizycznej
uczestników, zwiększanie ogólnej wydolności organizmu, działanie przeciwzakrzepowe i
przeciwobrzękowe u osób o znikomej aktywności, profilaktyka układu krążeniowo-
oddechowego, zwiększanie ruchomości stawów i siły mięśniowej, korekcja nieprawidłowych
nawyków postawy ciała i patologii w układzie ruchu, stymulacja propriocepcji, edukacja i
motywacja do zdrowego stylu życia.

Więcej zdjęć 🙂