Dzień sportu

Zajęcia o charakterze zawodów sportowych z udziałem uczestników ŚDS. Plan zajęć
obejmował:
– Podział na 5 drużyn: „tygrysy”; „jeże”; „piesy”; „miśki”; „goryle”.
– Motywacja uczestników
– Rozgrzewka
– Nauczanie zdrowej rywalizacji, techniki wykonywania ćwiczeń oraz pomocy osobom na wózku

Celem każdej drużyny było zebranie min. 20 punktów z 6 torów sportowych. Tory sportowe
obejmowały złożone ćwiczenia, tj:
I. Bieg slalomem przy pachołkach oraz rzut ringiem na kij gimnastyczny
II. Wykonanie 5 przysiadów na dyskach równoważnych oraz rzut woreczkiem do kosza
III. Przejście po drabince piłkarskiej z woreczkiem na głowie
IV. Przejście oraz przeskok obunóż ponad kijem poziomym
V. 5 przysiadów na „BOSU” z piłką lekarską 3kg na wyprostowanych KKG
VI. Kręgle oraz inne gry i zabawy ruchowe

Po zakończonych zawodach wszystkim pogratulowano ukończenia 6 torów sportowych.
Uczestnicy byli wykończeni psychoemocjonalnie, podczas zawodów było wiele pozytywnych
emocji.
Prowadzący zajęcia: mgr Szymon Jasiński oraz mgr Przemysław Kiderys