Środowiskowy Dom w Raciborzu zdobywcą III miejsca wojewódzkiego Konkursu PFRON.

Realizując misję Środowiskowego Domu Samopocy w Raciborzu: „Wspieramy wspólny rozwój i osobisty potencjał, żeby żyć w pełni razem” uczestnicy ośrodka wzięli udział w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt. „Tajemnica mojej wyobraźni” organizowanego przez Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Do konkursu zostały zgłoszone dwa zdjęcia. Jedno ze zdjęć pt. „Zagadka” zdobyło III nagrodę (wśród ponad 150 zgłoszonych zdjęć do konkursu) na szczeblu wojewódzkim i tym samym zostało zakwalifikowane do następnego ogólnopolskiego etapu. 

Laureatami konkursu zostali p. Dariusz Mucha i p. Krzysztof Szłapka. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem i kreatywnością realizowali projekt pod kierownictwem Pana Szymona Jasińskiego, pracującego na codzień jako pedagog-terapeuta w ŚDS w Raciborzu oraz Pani Jolanty Brodaczewskiej, psycholog udzielającej bieżącego wsparcia wszystkim uczestnikom Domu. „Mamy nadzieję, że osiągnięty sukces pozwoli nam stwarzać jeszcze lepsze warunki do rozwijania pasji przez naszych podopiecznych. W naszym Domu na początku tego roku dodatkowo od oferty prowadzonych zajęć powstały grupy zainteresowań, podczas których nasi uczestnicy mogą rozwijać swoje talenty i kreatywnie spędzać czas pod okiem wspierającego personelu „- tłumaczy P. Magdalena Procajło- kierownik Domu. Z wykorzystaniem zwycięskiego zdjęcia powstał kalendarz na rok 2021, który w ramach podziękowania otrzymali pracownicy PFRON w Katowicach.

Delegaja Środowiskowego Domu Samopomocy w piątek 30 października z rąk Dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON p. Jana Wrońskiego odebrała nagrody dla autorów zdjęcia oraz list gratulacyjny dla ośrodka. Ze względu na panującą pandemię uroczysta Gala rozdania nagród została niestety odwołana.

A tutaj dostępny jest Dyplom 🙂