Kolejny sukces artystyczny podopiecznych Stowarzyszenia „Dom” z Raciborza!

Środowiskowy Dom Samopomocy z Raciborza został laureatem I miejsca 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – ALBERTIANA 2021 organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz Fundację im. Brata Alberta z Krakowa.

Na tronie fundacji Mimo czytamy: „W tym roku chęć wzięcia udziału w festiwalu zgłosiło 55 zespołów oraz 50 solistów. Spośród nich wybrano 20 zwycięzców, którzy zaprezentują się podczas gali finałowej – 15 w kategorii zespołów oraz 5 solistów. Nagrane występy oceniało jury w składzie Anna Dymna, Beata Paluch-Zarycka, Katarzyna Walaszek, Małgorzata Godek-Wójcik, Dorota Różycka-Depa.”

Cieszymy się niesamowicie z tego zwycięstwa. Szczególnie w tym czasie kiedy nasi uczestnicy pozostają w izolacji w domach możemy wesprzeć ich dobrą pozytywną informacją, o tym, że tak szacowne jury doceniło ich wysiłki podejmowane w ramach pracy terapeutycznej naszego ośrodka. Grupa teatralna o charakterystycznej nazwie „47-400” powstała w ramach działających w ŚDS grup zainteresowań naszych uczestników i tworzy ją 9 osób pod okiem wspierających terapeutów p. Jolanty Brodaczewskiej, p. Nicol Hluchnik i p. Szymona Jasińskiego. W tym miejscu pragnę wszystkim podziękować za zaangażowanie i podejmowane wysiłki. Szczególne podziękowania składamy dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu za udostępnienie sali koncertowej, w której mogły odbywać się próby i zostało zrealizowane zwycięskie nagranie.”- relacjonuje Magdalena Procajło- prezes Stowarzyszenia „Dom” z Raciborza.

W tym roku tematem przewodnim konkursu, wybranym przez organizatorów było odkrywanie piękna życia, jak je trzeba szanować i kochać, oraz jak chronić świat przed zagładą.

W swoim przedstawieniu „Troska” grupa opowiada o odcieniach miłości, na którą składa się wszystko to, co sprawia, że życie staje się szczęśliwsze i piękniejsze.

 

 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniedom/videos/449333553016849/