Wsparcie z PFRON

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup nowego Busa.
Środki finansowe można było uzyskać wnioskując o fundusze z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.
Bardzo się cieszymy że przy współudziale środków własnych i środków którymi nas wsparło Starostwo Powiatowe w Raciborzu sfinalizowaliśmy zakup świetnego samochodu.
Rok 2021 nie sprzyjał terminowości w produkcji samochodów ze względu na panującą pandemię ale dzięki wsparci wielu życzliwych osób mogliśmy tego dokonać za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Samochód służy do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. Wsparcie udzielane jest indywidualnie uczestnikom, którzy ze względu na swój stan psychofizyczny potrzebują
wsparcia w tej dziedzinie i nie mają własnych (rodzinnych) możliwości dojazdu środkami prywatnymi lub publicznymi oraz zależy od możliwości organizacyjnych jakimi dysponuje Stowarzyszenie „Dom”.