Światowy Dzień Autyzmu

W dniu 11.04.2023 r. odbyło się wydarzenie przybliżające naszym uczestnikom tematykę
osób dotkniętych autyzmem. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją, przypominającą co to
jest autyzm i jakimi cechami charakteryzują się osoby ze spektrum autyzmu. Uczestnicy
obejrzeli film ukazujący sposób funkcjonowania tych osób w codziennym życiu oraz
dowiedzieli się można im pomóc zrozumieć otaczający świat. Następnie odbył się quiz
podsumowujący zdobytą podczas warsztatów wiedzę. Uczestnikom szczególnie podobało
się tworzenie plakatu poprzez odciskanie pomalowanych niebieską farbą dłoni w
kształcie serca na białym papierze.