Złota dziewczyna w ŚDS w Raciborzu!

Z wielką radością odebraliśmy wiadomość ze Śląskiego Oddziału PFRON o przyznaniu nagrody dla uczestniczki naszego ośrodka.
Pani Karolina Pytlik 6 listopada z rąk Pana Dyrektora PFRON Jana Wrońskiego odebrała pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w kategorii fotografia. Tegoroczny temat konkursu brzmiał „Życie jest podróżą”.
Nadesłano ponad 150 prac z 49 ośrodków z całego województwa.
Komisja konkursowa składała się z wybitnych postaci działających zarówno w sferze kultury i sztuki, jak i w sferze społecznej. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że wysiłki naszej podopiecznej, która wykonała prace konkursową pod okiem terapeuty Pana Szymona Jasińskiego, zostały docenione.