Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną

W ramach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który obchodzimy 5 maja, odbyła się społeczność terapeutyczna, której celem było przybliżenie uczestnikom ŚDS tematyki związanej z potrzebami i prawami osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczeń utrwalających funkcje poznawcze, następnie z użyciem prezentacji multimedialnej przeprowadzona została edukacja uczestników na temat praw człowieka oraz podstawowych potrzeb, które dotyczą każdego z nas.

            Prezentacja zakończyła się dyskusją między uczestnikami oraz możliwością podzielenia się swoim doświadczeniem. Spotkanie zostało wzbogacone o wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek związanych z tematem tolerancji i akceptacji.

            Uczestnicy zostali zaktywizowani przez ćwiczenie – spośród kart nazywających podstawowe prawa i potrzeby człowieka, wybierali te, które są im bliskie.”