Rekrutacja

W związku z wygranym przez nasze Stowarzyszenie otwartym konkursem ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu ogłaszamy nabór na następujące stanowiska pracy: psycholog, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pracownik socjalny.

Wymagany co najmniej półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz wykształcenie adekwatne do stanowiska.

Rekrutacja trwa. W miarę przybywania uczestników zatrudniane będą kolejne osoby.