Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RACIBORZU JUŻ OTWARTY!!!

 

Stowarzyszenie „Dom” w Raciborzu zaprasza do zapoznania się z ofertą placówki wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Grzonki 1.

Dom proponuje następujące usługi dla swoich podopiecznych:

  • Opieka wykwalifikowanego personelu 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00
  • Różne atrakcyjne formy terapii zajęciowej
  • Poradnictwo psychologiczne i socjalne
  • Wszechstronna rehabilitacja ruchowa
  • Treningi umiejętności potrzebne do codziennego życia
  • Ciepły posiłek w ciągu dnia

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji dostępne są w:

  •  Bezpośrednio w placówce u kierownika w godzinach 7.00-15.00

Lub pod numerem telefonu 32 456 00 35 

  •  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Racibórz ul. Klasztorna 6, tel.32 415 20 28/32 415 94 62)
  •  Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania