Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 2 czerwca 2014 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenie podsumowujące działalność w roku 2013. Omówiono bieżące sprawy, którymi obecnie zajmują się członkowie Zarządu. Wszystkim za obecność serdecznie dziękujemy.