Dzień Terapeuty

22 października 2021 świętowaliśmy Dzień Terapeuty w naszym ośrodku. 

Wydarzenie to stało się okazją do ponownego przypomnienia roli terapeuty w naszej społeczności, jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się terapeuta i czym jest powołanie do tej niełatwej pracy. Po projekcji filmu, wspólnych dyskusjach i rozwiązywaniu krzyżówki tematycznej, mieliśmy słodką niespodziankę. Dzień ten traktujemy jako okazję do przemyśleń nad kierunkami rozwoju osobistego i zespołowego oraz wspólnego okazywania sobie wzajemnej wdzięczności.